یکشنبه 25 بهمن‌ماه سال 1388
به خاطر دوست عزیزم آرتینا خانم

 bia2dg.net 

 

آرتینا جونم والنتاین مبارک 

عزیزم دیگه به ما سر نمیزنی خانم خانما دلم واست تنگ شده  

عزیزم 

 

 bia2dg.net